Pou de glaç

144 EL CATLLAR 05022011

La majoria dels pous de glaç del nostre país es troben en indrets d’una certa altitud i amb glaçades intenses a l’hivern; tanmateix, el pou del Catllar es troba a poc més de 50 metres sobre el nivell del mar i molt proper a la costa, la qual cosa representava una major dificultat en la conservació del glaç i per aquest motiu probablement va deixar de funcionar més aviat, cap a mitjan segle XIX.

Fou construït a la banda nord, extramurs del castell, l’any 1687, (se’n conserva el contracte), excavat a la roca natural i cobert amb una cúpula de pedra. Les seves mides originàries eren de 9 m d’alçada per poc més de 8 m de diàmetre, si bé quan deixà de funcionar es rebaixà el seu interior i actualment té una alçada d’11,5 m. i, per altra banda, ha permès que actualment s’hi pugui entrar per la part inferior.

La finalitat del pou era la de conservar la neu o el glaç per refrescar la beguda, sobretot l’aigua i el vi, alhora que s’emprava també per a usos medicinals com: fer baixar la febre, antiinflamatori o bé analgèsic, entre d’altres.

La neu s’obtenia de les muntanyes de les comarques interiors o bé d’altres pous allí ubicats: el Pla de Santa Maria, Ramonet, Cabra, Vilaverd o Rojals; després es compactava i es conservava en forma de gel; també, si les circumstàncies climatològiques ho permetien, a l’hivern s’obtenia gel en basses properes, poc profundes, que després es compactava en blocs i s’empouava. Les peces de gel es dipositaven separades per una capa de palla o de branques per evitar que s’enganxessin, i s’hi conservava durant mesos.

Al Catllar, la venda del glaç era monopoli de la vila. Per la documentació conservada, sabem que la seva explotació generalment anava vinculada a l’arrendament de la taverna, i el seu preu de venda era fixat en funció del lloc d’on provenia, i per tant, del cost de la seva obtenció. Segons ens revelen els contractes d’arrendament conservats, amb anterioritat a la construcció del pou, la taverna ja tenia l’obligació de vendre gel, encara que desconeixem la procedència de la neu i on es conservava.