Bibliografia

  • Castell

FONTANALS, M.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 2011: “Les excavacions arqueològiques al castell del Catllar (Tarragonès). Origen i evolució d’una fortificació”, in Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Tarragona, del 10 al 13 de juny de 2010), Ajuntament de Tarragona – Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), p. 1011-1017.

FONTANALS, M.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 2012: « Les excavacions arqueològiques al castell del Catllar », La Resclosa 15, p. 53-65.

LOZANO, M.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J.; MEDICI, T.; MIR, H. 2007: “El fossat del castell del Catllar (Tarragonès)”, in Jornades d’Arqueologia 1999. Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval, p. 435-450.

MEDICI, T.; FONTANALS, M. ZARAGOZA, J. 2006: “Glass finds from recent archaeological excavations at El Catllar, Tarragona, Spain: preliminary report (15th – 17th century)”, in JANSSENS et alli (eds.), Annales du 17e Congrès de l’Associton Internationale pour l’Histoire du Verre, Anvers.

  • Era del castell

FONTANALS, M.; OTIÑA, P.; VERGÈS, J. M. 2007: “El poblado protohistórico de l’Era del Castell (el Catllar, Tarragonès)”, in Arqueo-Mediterrània. De les comunitats locals als estats arcaics: a formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental. Vol 9. Actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell, 25 al 27 de novembre de 2004), Universitat de Barcelona, p. 281- 287.

MOLERA, S.; OLLÉ, A.; OTIÑA, P.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 1998: «L’Era del Castell, un assentament de la primera edat del Ferro al Camp de Tarragona», Tribuna d’Arqueologia 1997-1998. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya, Barcelona,  p. 7-17.

MOLERA, S.; OLLÉ, A.; OTIÑA, P.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 2007: ”L’assentament protohistòric de l’Era del Castell (el Catllar, Tarragonès)”, in Jornades d’Arqueologia 1999. Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval, p. 133-148.

  • El Catllar

ALLUÉ, E.; ANGELUCCI, D.; CÁCERES, I.; FIOCCHI, C.; FONTANALS, M.; GARCIA, M.; HUGUET, R.; OLLÉ, A.; SALADIÉ, P.; VERGÉS, J. M.; ZARAGOZA, P. 1999: “La Cativera (el Catllar, Tarragonès). Noves dades sobre el límit pleistocè-holocè al sud de Catalunya”, in Jornades d’Arqueologia 1999. Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval, p. 29-45.

FUENTES I GASCÓ, M. M. 1998: El castell, la vila i el terme del Catllar. Segles XII-XVIII, Ajuntament del Catllar.

LLOP TOUS, J. 2010: L’església de Sant Joan Baptista del Catllar. El discret encant de la geometria, Ajuntament del Catllar.

ZARAGOZA, J. i VERGÈS J. M. 1998: “Quan el Catllar no hi era”, in Fuentes, M. M., El Castell, Vila i Terme del Catllar. Segles XII-XVIII. Ajuntament del Catllar, p. 23-50.

  • Baix Gaià

LÓPEZ, J.; DASCA, A. 1989: “La torre d’Ardenya i la línia fronterera medieval del Baix Gaià”, in XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya,  Valls-Vila-rodona 24, 25 i 26 novembre 1989, Institut d’Estudis Vallenc, XXVII, p. 383-394.

ROVIRA I GÓMEZ, S. J. 2012: Història del Baix Gaià. Edat Moderna, Cossetània Edicions, 2.

SOLÉ-POY, M. 2011: El conte de Sant Nicaset. En Joan i en Ramon no s’ho acaben de creure, Cossetània Edicions, Valls.

Les terres del Gaià a l’arxiu Albert Bastardes, Col·lecció Montagut, 4, Centre d’Estudis del Gaià, 2011.