Bibliografia

  • Castell

FONTANALS, M.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 2011: “Les excavacions arqueològiques al castell del Catllar (Tarragonès). Origen i evolució d’una fortificació”, a Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Tarragona, del 10 al 13 de juny de 2010), Ajuntament de Tarragona – Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), p. 1011-1017.

FONTANALS, M.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 2012: « Les excavacions arqueològiques al castell del Catllar », La Resclosa 15, p. 53-65.

LOZANO, M.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J.; MEDICI, T.; MIR, H. 2007: “El fossat del castell del Catllar (Tarragonès)”, a Jornades d’Arqueologia 1999. Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval, p. 435-450.

MEDICI, T.; FONTANALS, M. ZARAGOZA, J. 2006: “Glass finds from recent archaeological excavations at El Catllar, Tarragona, Spain: preliminary report (15th – 17th century)”, a JANSSENS et alli (eds.), Annales du 17e Congrès de l’Associton Internationale pour l’Histoire du Verre, Anvers.

  • Era del castell

FONTANALS, M.; OTIÑA, P.; VERGÈS, J. M. 2007: “El poblado protohistórico de l’Era del Castell (el Catllar, Tarragonès)”, a Arqueo-Mediterrània. De les comunitats locals als estats arcaics: a formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental. Vol 9. Actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell, 25 al 27 de novembre de 2004), Universitat de Barcelona, p. 281- 287.

MOLERA, S.; OLLÉ, A.; OTIÑA, P.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 1998: «L’Era del Castell, un assentament de la primera edat del Ferro al Camp de Tarragona», a Tribuna d’Arqueologia 1997-1998. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya, Barcelona,  p. 7-17.

MOLERA, S.; OLLÉ, A.; OTIÑA, P.; VERGÈS, J. M.; ZARAGOZA, J. 2007: ”L’assentament protohistòric de l’Era del Castell (el Catllar, Tarragonès)”, a Jornades d’Arqueologia 1999. Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval, p. 133-148.

  • El Catllar

ALLUÉ, E.; ANGELUCCI, D.; CÁCERES, I.; FIOCCHI, C.; FONTANALS, M.; GARCIA, M.; HUGUET, R.; OLLÉ, A.; SALADIÉ, P.; VERGÉS, J. M.; ZARAGOZA, P. 1999: “La Cativera (el Catllar, Tarragonès). Noves dades sobre el límit pleistocè-holocè al sud de Catalunya”, a Jornades d’Arqueologia 1999. Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval, p. 29-45.

FUENTES I GASCÓ, M. M. 1998: El castell, la vila i el terme del Catllar. Segles XII-XVIII, Ajuntament del Catllar.

Es tracta d’un impressionant treball d’investigació històrica que ens acosta al nostre passat des d’aquesta triple realitat: el castell, la vila i el terme, i es composa de dos volums:

1er. Vol. 873 pag. Pretén acostar-nos al passat històric de la població.

2on. Vol. 737 pag. Apèndix documental que facilita l’accés a un important nombre de documents referits a la nostra història.

LLOP TOUS, J. 2010: L’església de Sant Joan Baptista del Catllar. El discret encant de la geometria, Ajuntament del Catllar.

El llibre analitza els aspectes arquitectònics de l’església. Estudia els arquitectes autors de la traça: Joan Antoni Rovira i Josep Prat, personatges de gran importància en el món de l’arquitectura de l’època, i de Josep Carafí arquitecte director de l’execució. L’obra constitueix una valuosa aportació de dades amb relació a les proporcions de la traça inicial amb especial referència al número àuric.

ZARAGOZA, J. i VERGÈS J. M. 1998: “Quan el Catllar no hi era”, a Fuentes, M. M., El Castell, Vila i Terme del Catllar. Segles XII-XVIII. Ajuntament del Catllar, p. 23-50.

  • Baix Gaià

LÓPEZ, J.; DASCA, A. 1989: “La torre d’Ardenya i la línia fronterera medieval del Baix Gaià”, a XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya,  Valls-Vila-rodona 24, 25 i 26 novembre 1989, Institut d’Estudis Vallenc, XXVII, p. 383-394.

ROVIRA I GÓMEZ, S. J. 2012: Història del Baix Gaià. Edat Moderna, Cossetània Edicions, 2.

SOLÉ-POY, M. 2011: El conte de Sant Nicaset. En Joan i en Ramon no s’ho acaben de creure, Cossetània Edicions, Valls.

Les terres del Gaià a l’arxiu Albert Bastardes, Col·lecció Montagut, 4, Centre d’Estudis del Gaià, 2011.